Intencja

XVII Nocna Pielgrzymka z Piekar Śląskich na Jasną Górę odbędzie się pod hasłem:

„Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”

Podczas tegorocznej pielgrzymki pragniemy modlić się o pokój. W szczególny sposób swój trud chcemy ofiarować za Ukrainę, modląc się o nawrócenie dla agresorów i rządzących państwami, ale także o osobiste nawrócenie każdego z nas – aby jego trwałe owoce uczyniły z nas apostołów pokoju, którego Dawcą jest Bóg.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!.”
(J 14,27)

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen

(modlitwa franciszkańska o pokój)