Historia

Historia Nocnej Pielgrzymki sięga kwietnia 2008 roku, kiedy to piątka młodych ludzi postanowiła pójść pieszo z Piekar do Częstochowy, gdzie odbywały się dni skupienia ich wspólnoty. Początek dni skupienia przypadał jednak na taką godzinę, że niewystarczający byłby start o poranku. Aby zdążyć, trzeba było wyruszyć w nocy. Okazało się, że w równaniu „siły na zamiary” doszło do przeszacowania, a droga dała w kość bardziej niż się spodziewali. Z trudem osiągnęli cel. Powiedzieli więc sobie: „nigdy więcej!”. To duchowe i fizyczne doświadczenie było w jednak tak intensywne, że powracało do nich co jakiś czas. Coraz częściej – najpierw w formie żartu, a później już na poważnie – zaczęli pytać: „Kiedy znów idziemy?”. Ich znajomi z kolei, słysząc jak żywe jest w nich wspomnienie tego szaleńczego pielgrzymowania, zaczęli mówić: „Też chętnie pójdziemy. Kiedy znów ruszacie?”.

I tak ruszyli, po raz następny, w 8 osób. I kolejny raz – w grupie 13 osób. I kolejny – w 21, w 63, w 125, w 240… aż po 300+ uczestników!

Kwiecien 2015 Nocna pielgrzymka w drodze przez pola.

Doświadczenie trudu tego 60-kilometrowego pielgrzymowania zaczęło zataczać coraz szersze kręgi. Nigdy nie planowali niczego organizować, a pielgrzymowanie było jedynie ich prywatną formą pobożności – doświadczenia Bożej Obecności. Jednak zainteresowanie pielgrzymką zwiększało się, przekraczając ich wyobrażenia, a w dotychczasowej, spontanicznej formie – ich organizacyjne możliwości.

Konieczne było więc wrzucenie pielgrzymki w bardziej zorganizowane ramy. Z pomocą przyszli najpierw Bracia Kapucyni z prowincji krakowskiej, którzy przygarnęli „Na przekór” pod swoje skrzydła, dzieląc się osobowością prawną – niezbędną do formalnego przeprowadzenia pielgrzymki zgodnie z obowiązującym prawem. Bracia Kapucyni to też pierwsi kapłani, którzy dołączyli do uczestników, służąc jednocześnie jako szafarze sakramentów, głosiciele Słowa Bożego, jak również po prostu towarzysze drogi.

Po kilku latach współpraca organizacyjna w ujęciu formalno-prawnym powierzona została fundacji Młodzi dla Młodych, działającej przy archidiecezji katowickiej. Trwa ona owocnie do dziś. Od wielu lat uczestników Nocnej Pielgrzymki swoją gościnnością zaszczyca Dolina Miłosierdzia pod Jasną Górą, w której Księża Pallotyni życzliwie przyjmują strudzonych pątników,dbając o możliwość odpoczynku i wzmocnienia się ciepłym posiłkiem.

W ostatnich latach liczba pielgrzymów regularnie przekraczała 300 osób, zaś suma uczestników wszystkich edycji pielgrzymki „Na przekór” przekroczyła niemalże zawrotną liczbę 2500!

Od początku (aż po dzień dzisiejszy) pielgrzymka jest inicjatywą osób świeckich. Wartym odnotowania jest jednak fakt, że na zaproszenie do uczestnictwa w niej od lat pozytywnie odpowiadają kapłani i inne osoby życia konsekrowanego.

Choć grono organizatorów Nocnej od jej początków ulegało zmianom, niezmienny jest fakt niemałej liczby osób zaangażowanych w pomyślne przeprowadzenie pielgrzymki. Są to ludzie posługujący w miejscu zapisów i postojów, osoby kierujące ruchem, kierowcy, wolontariusze pomagający przy organizowaniu posiłków, służby medyczne, a także wielka liczba innych osób, podejmujących się różnorakich zadań i formy pomocy. Bez nich organizacja pielgrzymki byłaby niemożliwa.

Od wielu lat główną intencją Nocnej Pielgrzymki była modlitwa za prześladowanych Chrześcijan z różnych zakątków świata. Trud pielgrzymowania ofiarowaliśmy za ofiary prześladowań m.in. w Nigerii, Syrii, Jemenie, Chinach czy Pakistanie.

W roku 2020 i 2021 roku Nocna Pielgrzymka nie odbyła się, czego przyczyną było niebezpieczeństwo oraz obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2. W 2022 roku Nocna Pielgrzymka z Piekar Śląskich na Jasną Górę powróciła, a udział w niej wzięło ponad 150 osób, które pielgrzymowały nocą pod hasłem „Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju” mając na myśli i w sercach wojnę na Ukrainie i jej ofiary.

W roku 2023 pielgrzymowaliśmy już po raz XVIII i tym razem w naszym modlitwom powierzaliśmy osoby w ciemnościach psychicznych i duchowych.